Medlemskontingent i 2015

Kære alle

På generalforsamlingen d. 24. april 2014 blev det besluttet at hæve medlemskontingentet fra 100 kr. til 150 kr. årligt pr. person.

Stigningen sker for at sikre balancen i KKL Danmarks økonomi, der er blevet udfordret af forhøjede administrationsudgifter, som bl.a. bunder i øgede priser på porto.

Frist for indbetalingen i 2016 er 1. februar.

Med venlig hilsen
KKL Danmark