Ny bestyrelse for KKL-Danmark

På generalforsamlingen den 21. marts trådte Ulf Goldschmidt Haxen efter en mangeårig indsats tilbage fra posten som formand for KKL-Danmark.

Der blev valgt en ny bestyrelse, som består af: Carsten Skov, Linda Herzberg, Jens Villadsen og Farshad Kholghi.

”Der ligger et arbejde foran os med at føre foreningens virke videre på et stramt økonomisk grundlag. Vi holder samtidig et skarpt fokus på det miljøarbejde og de konkrete projekter, som KKL-Danmark er involveret i sammen med KKL i Jerusalem”, udtaler Carsten Skov.

På bestyrelsens første møde efter generalforsamlingen blev Carsten Skov konstitueret som fungerende formand.