Ny bestyrelse for KKL-Danmark

På generalforsamlingen den 21. marts trådte Ulf Goldschmidt Haxen efter en mangeårig indsats tilbage fra posten som formand for KKL-Danmark.

Der blev valgt en ny bestyrelse, som består af: Carsten Skov, Linda Herzberg, Jens Villadsen og Farshad Kholghi.

”Der ligger et arbejde foran os med at føre foreningens virke videre på et stramt økonomisk grundlag. Vi holder samtidig et skarpt fokus på det miljøarbejde og de konkrete projekter, som KKL-Danmark er involveret i sammen med KKL i Jerusalem”, udtaler Carsten Skov.

På bestyrelsens første møde efter generalforsamlingen blev Carsten Skov konstitueret som fungerende formand.

Medlemskontingent i 2015

Kære alle

På generalforsamlingen d. 24. april 2014 blev det besluttet at hæve medlemskontingentet fra 100 kr. til 150 kr. årligt pr. person.

Stigningen sker for at sikre balancen i KKL Danmarks økonomi, der er blevet udfordret af forhøjede administrationsudgifter, som bl.a. bunder i øgede priser på porto.

Frist for indbetalingen i 2016 er 1. februar.

Med venlig hilsen
KKL Danmark

Rejsedagbog fra Israel 6. marts 2014

Dagen startede med et besøg ved Kibbutz Maashabe Sades fiskedamme, hvor vi så, hvad der var kommet ud af det KKL/Danmark-støttede projekt. Vandet hentes op fra en stor aquifer, der er beliggende I 500 meters dybde. Selv om vandet er saltholdigt, kan det godt bruges til at holde fisk i. Fisken er en australsk havaborre.

Vi havde en meget spændende guidet tur i Yeruham Park, vest for Yeruham by. Området rundt om parken blev etableret allerede i 1951, i den nordlige dele af Negevørkenen. Indtil for nylig har byen lidt af store sociale problemer og stor arbejdsløshed. Nu er Yeruham blevet et satsningsområde, og mange ressourcer er linvesteret i at afhjælpe disse problemer.

I Yeruham Park ligger der et flodløb som i mange år var hårdt belastetaf forurening, men i 90erne blev den renset op. KKL har plantet træer rundt om parken, så den med tiden vil blive et populært udflugtsmål.

Læs resten

Rejsedagbog fra Israel 4. marts 2014

Første stop på dagens program var Hula Valley ved Golan højderne. Her mødtes vi med Aviram Zuk, leder for KKLs øvre Galilea region. Vi fik en guidet tur i dalen, h vor vi så det smukke landskab som en gang lå under vand, men som nu er grønt og frodigt.

Aviram Zuk fortalte om Sløruglernes forekomst i området, og hvorledes deres tilstedeværelse har hjulpet landmændene i området med deres jordbrug. Sløruglen er et rovdyr som æder markmus, der kan ødelægge mange afgrøder, hvis de får mulighed for det. Det er estimeret at en familie af slørugler på årlig basis konsumerer omtrent 3,500 markmus. Slørugleprojektet har gjort at de lokale landmænd kan drive økologisk jordbrug uden brug af sprøjtemidler. KKL vil opstille ca 50 redekasser mere i området for at hjælpe sløruglernes muligheder for blive i området.

Læs resten

Følg med, når KKLs bestyrelse tager til Israel fra den 2.- 7. marts 2014

Hvilke projekter skal KKL støtte i fremtiden?

KKL-Danmarks bestyrelse rejser Israel tyndt fra nord til syd på 6 dage, og vi inviterer alle med! Skemaet er fyldt til randen med aftaler – vi skal se nærmere på 25 projekter og mødes med over 15 miljøeksperter for at høre mere om aktuelle aktiviteter og forskning.

Hver dag publicerer vi billeder og tekst med referat fra dagen, således at alle som vil, kan følge os på vores færd.