KKL Danmarks bestyrelse

Efter generalforsamlingen den 23. april 2018 har bestyrelsen for KKL Danmark følgende sammensætning:

Finn Schwarz (formand)
Martin Hirsch (kasserer)
Bent Lexner
Linda Herzberg
Lone Hertz
Carsten Skov