Samarbejde bevarer skov og landbrugsjord

Kampen mod destruktive jorderosionsprocesser er et vigtigt projekt, der bevarer både skov og landbrugsjord. KKL-JNF er ansvarlig for fysisk implementering af arbejde og projekter på stedet, men for at det lykkes, skal det have nært samarbejde med landbruget.

Fotograf: Ariel Ben Zeev

Det var en nat, som Avigdor Kalfa aldrig vil glemme. En anspændt stemme fortalte ham i telefonen om en omfattende erosion i Gerar Stream-kanalen i Be’eri-skoven, et område der blev brugt til militær træning.

“Jeg blev meget bekymret, for hvis hæren ville planlægge at sende militære køretøjer ind i området, kunne det ende med en katastrofe. Jeg ringede til KKL-JNF, jeg ringede til lederen af regionrådet, jeg sørgede for at informere hæren. Der kom straks svar: Området skulle lukkes. Og så snart det var muligt, gik de ind for at ordne det. “

[Læs mere]

Kampen om Moder Jord

Klimakrisen er over os, og prognoserne for fremtiden er dystre. Hvis vi ikke tager alvorlige skridt nu for at reducere drivhusudslip, vil vores børn og børnebørn lide. Til ære for Verdens Miljødag, der blev fejret den 5. juni, fortæller Dr. Doron Markel, ledende forsker i KKL-JNF, om Israels holdning til at håndtere klimakrisen, om de miljømæssige udfordringer, som landet står over for, og om dets resultater også.

Earth Day – Fokus på klimaforandringer

KKL-JNF har stærkt fokus på indsatsen over for klimaforandringer. En indsats, der tager udgangspunkt i udfordringerne i Israel, men som også kan udbrede erfaringerne herfra til resten af verden.

En indsats, der tager afsæt i

  • Anvendelse af sol- og vindenergi fremfor fossile brændstoffer
  • Sikring af naturlige vandressourcer og udvikling af nye vandressourcer

KKL-JNFs indsats er betydelig del af årsagen til, at Israel oplever en nettotilgang af træer og skovområder.

Samtidig har KKL-JNF etableret 230 vandreservoirer, som leverer 40% af vandforbruget i Israels landbrug.

KKL-JNF – En rund fødselsdag

I 1901 blev det på den Femte Zionistkongres besluttet at oprette Keren Kayemeth LeIsrael-Jewish National Fund (KKL-JNF), som foreslået af Professor Zvi (Hermann) Schapira. Hensigten var at købe land i Eretz Israel til det jødiske folk.

120 år senere kan KKL-JNF se tilbage på løsningen af store opgaver – som lægger grunden til løsning af andre store resultater i fremtiden.

I den video, der linket til neden for, kan du få et lynoverblik over organisationens virke i 120 år:

Se video

Måske et lille vink om at blive medlem af KKL-JNF Danmark … hvis du ikke allerede ER medlem. 🙂

Agenda 2030 – FNs verdensmål

Agenda 2030, der består af FNs 17 mål og 169 delmål, blev skabt i den mest omfattende høringsproces, der nogensinde er gennemført af FN og ratificeret enstemmigt af 193 medlemslande, inklusive Israel.

De brede og indbyrdes afhængige verdensmål er integreret i KKL-JNF’s arbejde. Allerede før FN besluttede sin platform for bæredygtig udvikling, stod KKL-JNF i spidsen for naturressourceforvaltningsprojekter, der omfattede bevarelse af skove og åbne områder.

De fleste af de 17 verdensmål afspejles i KKL-JNFs projekter og programmer, mens de resterende mål afspejles i andre relevante organisationer, i hvis virke hvor målene indgår mere naturligt.

Klik på et ikon for at læse mere – på engelsk – om KKL-JNF’s aktiviteter i det relevante emne.

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energi
Anstændige jobs og økonomisk vækst
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Klima-indsats
Livet på land
Partnerskaber for handling

Skovene omkring Gaza-striben brænder – igen

Brandfolk fra KKL-JNF arbejder dag og nat for at slukke brande forårsaget af ballonbårne brandbomber fra den anden side af grænsen.

Brandbombe-terroren er vendt tilbage til grænsen til Gaza. Luften er igen fuld af skarp røglugt og sorte afbrændte pletter breder sig gennem skove, naturområder og åbne arealer. Igennem den seneste uge er der udbrudt mere end 100 brande, som har opslugt mere end 340 hektar skov, først og fremmest i Be’eri, Kssufim og Nahal HaBesor. Heri er end ikke medregnet de øvrige berørte områder. Tallene er som opgjort mandag den 17. august – og tallene stiger dagligt.

[Læs mere]