KKL Danmarks bestyrelse

Efter generalforsamlingen den 1. september 2020 har bestyrelsen for KKL Danmark følgende sammensætning:

Carsten Skov (formand)
Finn Schwarz
Bent Lexner
Linda Herzberg
Lone Hertz
Alma Jenny Pedersen