Persondatapolitik for KKL-JNF Danmark

For medlemmer af KKL-JNF Danmark og/eller bidragsydere til foreningens velgørenhedsprojekter, gemmer vi en række personoplysninger og håndterer disse i henhold til Persondataforordningen (General Data Protection Regulation (GDPR)) af 25.05.2018. 

Den dataansvarlige for håndtering af personlige oplysninger, herunder personfølsomme oplysninger, er:  

KKL-JNF Danmark
CVR nr. 78415118
Krystalgade 12, 2
1172 København K 

 Registrering af personlige oplysninger sker:  

  • Når du giver et bidrag til KKL-JNF Danmark  
  • Når du er medlem af KKL-JNF Danmark og betaler kontingent 
  • Modtager nyhedsmails eller -breve 
  • Iværksætter en særindsamling, f.eks. i anledning af en mærkedag 
  • Når du deltager i et af KKL-JNF Danmarks arrangementer  

 Hvilke personlige oplysninger indsamler vi og registrerer i foreningsdatabasen 

  • Navn, adresse og telefonnummer 
  • E-mail adresse, som anvendes i forbindelse med korrespondance og forsendelse af elektronisk nyhedsbrev
  • Oplysninger om indkomne bidrag, herunder dato, beløb og projekt. 
  • CPR nr. i tilfælde af bidrag ønskes oplyst til SKAT af skattetekniske hensyn 

Personlige oplysninger og 3. part:  

KKL-JNF Danmark formidler ikke og sælger ikke dine personlige oplysninger til nogen uautoriseret 3. part. CPR-numre indgår dog i den indberetning, som KKL-JNF foretager til SKAT for at sikre retmæssig skattemæssig behandling af donationer. 

Kontakt 

Du kan til enhver tid rekvirere et uddrag af de personoplysninger KKL-JNF Danmark er i besiddelse af. Ved rekvirering af personoplysninger skal KKL-JNF Danmark modtage en skriftlig, underskrevet anmodning herom samt kopi af kørekort eller sygesikringskort. Anmodning skal stiles til:  

KKL-JNF Danmark
Krystalgade 12, 2
1172 København K
kontakt@kkldanmark.dk

Ovennævnte kontaktoplysninger skal ligeledes benyttes såfremt du ønsker at rette fejlagtige personoplysninger eller ønsker at melde dig ud af KKL-JNF Danmark.