Kontakt

Du er meget vel­kom­men til at kon­tak­te os, hvis du har spørgs­mål eller kom­men­ta­rer. Alle hen­ven­del­ser er velkomne.

KKL-JNF Dan­mark
Krystal­ga­de 12
1172 Køben­havn K.

Emailadres­se kontakt@kkldanmark.dk
Tele­fon 4294 4148

CVR num­mer 78415118