Vand til Israel

Israel har tre vandkilder: Lake Kinneret, Mountain Aquifer og Coastal Aquifer. Israel har også KKL-JNF. KKL-JNF samler vand, dråbe for dråbe, fra Negev- og Galilea-oversvømmelser og fra spildevandsrensningsanlæg over hele landet for at berige Israels vandøkonomi med i alt 260 millioner kubikmeter.

[Læs mere]

Bar’on – et nyt vandreservoir i det nordlige Israel

Det nye vandreservoir vil opsamle afstrømningsvand for at sikre den maksimale udnyttelse af regnvand og tilvejebringe en økonomisk overkommelig og bæredygtig kilde til vand for landbruget året igennem, særligt om sommeren og i tørkeperioder.

Yisrael Peretz, KKL-JNF

Israels nordligste region har i de seneste år oplevet en stigning i marker og frugtplantager sammen med en naturlig vækst i og udvidelse af eksisterende byområder. Det næststørste beskæftigelsesområde i Golan-højderne er landbrug, med omkring 700 landsbrugsvirksomheder fordelt på et område på 1.200 kvadratkilometer. Det er dermed et vigtigt, for mange indbyggere det eneste levebrød. Med stigningen i befolkningen og landbrugsindustrien følger et stigende behov for vand til kunstvanding. Samtidig er det en udfordring, at regnperioderne i Israel er vigende med faldende regnmængder år for år.