Vær med til at gøre Israel grønt og frodigt.

Du kan være med til at plan­te træ­er i Isra­el med KKL Dan­mark. Og når du køber træ­er hos KKL Dan­mark, får du sam­ti­dig et diplom, som vi udfyl­der med en dedi­ka­tion eller anden tekst efter dit ønske. 

Et træ: 100 kr.
En have på 100 træ­er: 9.500 kr.
En lund på 1.000 træ­er: 90.000 kr.
En skov på 10.000 træ­er: 850.000 kr.

Kon­takt KKL Dan­mark for at få til­sendt et giro­kort til bestil­ling af træ­er. Du kan også lave en ban­ko­ver­før­sel til kon­tonum­mer 5301 – 0000277421. Husk at skri­ve navn på over­førs­len. Hvis du vil høre mere om, hvor­dan du kan give træ­er og diplo­mer som gave, er du vel­kom­men til at kon­tak­te os. Kon­takt.