Uddannelse er nøglen!

Der er spænding i luften ved starten på et nyt skoleår. Elever i Israel og rundt omkring i verden begyndte i skole omkring den 1. september 2022.

Uddannelse har altid været en topprioritet for KKL-JNF. Det er en måde at forbinde de fremtidige generationer med Israels miljø, natur, dyreliv, arv og historie.

I dag fokuserer KKL-JNF på klimaforandringer og miljøbevidsthed; på at uddanne og levere værktøjer til bedre at forstå vores foranderlige verden, og på hvad der kan gøres for at beskytte og bevare vores skove og økosystemer.

Ilanot-skovens besøgcenter – Hvor træer møder teknologi

Det nye besøgscenter i Ilanot-skoven ved Tel Aviv, som er blevet til med støtte fra KKL-JNF i Danmark, blev officielt indviet den 14. august 2017 ved en ceremoni med repræsentanter fra både Danmark og Israel.

”Det er et enestående sted, ikke bare for Israel men for hele verden. Det viser de besøgende den vigtige rolle, som skovene spiller for miljøet og for menneskeheden”, erklærede KKL-JNFs Central Region Director Haim Messing.

Det nye center giver besøgende mulighed for at udforske forskellige aspekter af skove og skovdrift med hjælp fra avanceret teknologi, så som en cykel med vitual reality-briller, der skaber oplevelsen af at cykle gennem et skovlandskab, en globus, som viser forskellige typer skov kloden over, et kort, der viser træsorters geografiske oprindelse, et modeltræ, omgivet af tablet-computere, der giver mulighed for at dykke ned i detaljerede oplysninger om træet, en filmsal og en interaktiv quiz.

Formanden for KKL-JNF Danmark, Finn Schwarz, fortalte kort gæsterne om Inga og Gerhard Herzog, hvis donation har gjort etableringen af centret mulig og hvordan de flygtede til Danmark fra Tyskland for at undslippe nazisterne og derefter hengivent har arbejdet for KKL-JNF og staten Israel. ”Der er ingen tvivl om, at hvis de havde været med os i dag, så ville de have været stolte af det sted, der er skabt her”, sagde Finn Schwarz.

Ilanot-skoven blev etableret meget tidligt af staten Israel for at afprøve muligheden for at akklimatisere forskellige træsorter til lokale klimatiske forhold. Som årene er gået, blev skoven forsømt, indtil KKL-JNF tog hånd om at genoplive den for to år siden. En indsats, der var så succesfuld, at Israel i dag har givet skoven officiel status som botanisk have. Skovområdet er gjort tilgængeligt for gangbesværede, takket være en donation fra KKL-JNFs venner i USA.

[Læs mere]

KKL-JNF-huse til ungdommen

Uddannelsesudgifterne i Israels udsatte periferi-regioner har – i modsætning til i de økonomisk mere velstående større byer – resulteret i svage bysamfund med høj arbejdsløshed og mangel på veluddannet og kompetent arbejdskraft.

KKL-JNF vil med særlige ungdomshuse påvirke de unges liv i Israels yderområder ved at stille motiverende læringsmiljøer og et ’andet hjem’ til rådighed.

[Læs mere på engelsk]