KKL-JNF-huse til ungdommen

Uddannelsesudgifterne i Israels udsatte periferi-regioner har – i modsætning til i de økonomisk mere velstående større byer – resulteret i svage bysamfund med høj arbejdsløshed og mangel på veluddannet og kompetent arbejdskraft.

KKL-JNF vil med særlige ungdomshuse påvirke de unges liv i Israels yderområder ved at stille motiverende læringsmiljøer og et ’andet hjem’ til rådighed.

[Læs mere på engelsk]