Nye indlæg

Israelske børns sommerferier før smartphonens tid

KKL-JNF Pho­to Archi­ve afslø­rer nostal­gi­ske bil­le­der af som­merak­ti­vi­te­ter for isra­el­ske børn før og kort efter lan­dets uaf­hæn­gig­hed­ser­klæ­ring. Foto­gra­fi­er­ne viser, hvor­dan børn brug­te deres tid, og væk­ker nostal­gi­ske følel­ser om tider, hvor hver­da­gen trod­s­ud­for­drin­ger var en enk­le­re og måske mere uskyl­dig affære.

[Læs mere]

  1. Studie i bæredygtighed: Hundredvis af ortodokse børn deltog i et “Skoveventyr” Kommentarer lukket til Studie i bæredygtighed: Hundredvis af ortodokse børn deltog i et “Skoveventyr”
  2. KKL-JNF står i spidsen for forebyggelse af skovbrande i Israel Kommentarer lukket til KKL-JNF står i spidsen for forebyggelse af skovbrande i Israel
  3. World Expo 2020 i Dubai — Forsinket afholdelse Kommentarer lukket til World Expo 2020 i Dubai — Forsinket afholdelse
  4. KKL-JNFs indsatsområder — Vandforvaltning Kommentarer lukket til KKL-JNFs indsatsområder — Vandforvaltning
  5. KKL-JNFs indsatsområder — Forskning og udvikling Kommentarer lukket til KKL-JNFs indsatsområder — Forskning og udvikling
  6. KKL-JNFs indsatsområder — Grønt liv Kommentarer lukket til KKL-JNFs indsatsområder — Grønt liv
  7. KKL-JNFs indsatsområder — Skovbrug og miljø Kommentarer lukket til KKL-JNFs indsatsområder — Skovbrug og miljø
  8. KKL-JNFs indsatsområder — Uddannelse Kommentarer lukket til KKL-JNFs indsatsområder — Uddannelse
  9. KKL-JNFs indsatsområder — Udvikling af lokalsamfund Kommentarer lukket til KKL-JNFs indsatsområder — Udvikling af lokalsamfund