Nye indlæg

Uddannelse er nøglen!

Der er spæn­ding i luf­ten ved star­ten på et nyt sko­le­år. Ele­ver i Isra­el og rundt omkring i ver­den begynd­te i sko­le omkring den 1. sep­tem­ber 2022.

Uddan­nel­se har altid været en top­pri­o­ri­tet for KKL-JNF. Det er en måde at for­bin­de de frem­ti­di­ge gene­ra­tio­ner med Isra­els mil­jø, natur, dyre­liv, arv og historie.

I dag foku­se­rer KKL-JNF på kli­ma­for­an­drin­ger og mil­jø­be­vidst­hed; på at uddan­ne og leve­re værk­tø­jer til bed­re at for­stå vores for­an­der­li­ge ver­den, og på hvad der kan gøres for at beskyt­te og beva­re vores sko­ve og økosystemer.

  1. Fugle-TV fra Israel Kommentarer lukket til Fugle-TV fra Israel
  2. Israelske børns sommerferier før smartphonens tid Kommentarer lukket til Israelske børns sommerferier før smartphonens tid
  3. Studie i bæredygtighed: Hundredvis af ortodokse børn deltog i et “Skoveventyr” Kommentarer lukket til Studie i bæredygtighed: Hundredvis af ortodokse børn deltog i et “Skoveventyr”
  4. KKL-JNF står i spidsen for forebyggelse af skovbrande i Israel Kommentarer lukket til KKL-JNF står i spidsen for forebyggelse af skovbrande i Israel
  5. World Expo 2020 i Dubai — Forsinket afholdelse Kommentarer lukket til World Expo 2020 i Dubai — Forsinket afholdelse
  6. KKL-JNFs indsatsområder — Vandforvaltning Kommentarer lukket til KKL-JNFs indsatsområder — Vandforvaltning
  7. KKL-JNFs indsatsområder — Forskning og udvikling Kommentarer lukket til KKL-JNFs indsatsområder — Forskning og udvikling
  8. KKL-JNFs indsatsområder — Grønt liv Kommentarer lukket til KKL-JNFs indsatsområder — Grønt liv
  9. KKL-JNFs indsatsområder — Skovbrug og miljø Kommentarer lukket til KKL-JNFs indsatsområder — Skovbrug og miljø