KKL-JNF på COP26 i Glasgow

KKL-JNF fort­sæt­ter sit arbej­de med at for­hol­de sig til og at imø­de­gå kli­maæn­drin­ger og giver der­for udtryk for sine hold­nin­ger til det­te vig­ti­ge spørgs­mål. Den 10. novem­ber 2021 delt­og KK-JNF-repræ­sen­tan­ter, Dr. Dor­on Mar­kel og Dr. Gilad Ostro­v­sky, i en fæl­les ses­sion for KKL-JNF og Mini­ste­ri­et for Mil­jø­be­skyt­tel­se ved UNFCCC COP26 i Glasgow.

[Læs mere]