Det var en dejlig WIZO-WALK 2015

På en af som­me­rens sjæld­ne var­me dage tra­ve­de en grup­pe fri­ske van­dre­re afsted på årets WIZO-WALK.

Turen førte blandt forbi Eremitageslottet i Dyrehaven

Turen før­te os blandt for­bi Ere­mi­ta­ge­slot­tet i Dyrehaven

Det var en dej­lig dag med både inter­es­san­te ind­læg om egnen, hyg­ge­ligt sel­skab, sol og sommer.

KKL er glad for end­nu engang at være sam­ar­bejds­part­ner i arrangementet.

To glade formænd bød velkommen i det grønne

To gla­de for­mænd bød vel­kom­men i det grønne…