“Mens jeg var indlagt på hospitalet, satte jeg mig for at plante et træ for Hassan og hans familie, når jeg kom til Israel”

Ni måne­der efter at være ble­vet alvor­ligt sår­et ved ter­r­or­an­gre­bet på Zaven­ten Inter­na­tio­nal Air­port i Bruxel­les den 22. marts i år, opfyld­te Wal­ter Benja­min, der er jøde, sit løf­te om at plan­te et træ i Isra­el til ære for den mand, der bidrog til at red­de hans liv: Has­san Elou­a­fi, en bel­gisk mus­lim hvis for­æl­dre kom­mer fra Marokko.

Læs mere — på engelsk