KKL Danmark på Go Green-mission i Negev

Rejsebeskrivelse af Louis Folke Dresbøll 

Et land

”med hvede og byg, med vin og figner og granatæbler, et land med olivenolie og honning, – da skal du spise dig mæt og prise Herren din gud for det herlige land, han har givet dig.” (8,8ff).

I 5. Mosebog beskrives det hvad der venter israelitterne i det forjættede land: De skal komme til et frugtbart land, der kan give føde til mennesker og dyr.

12 forventningsfulde deltagere fra KKL Danmark har været på Go Green Mission i Israel september 2016. Vi så det land realiseret som lovet for flere tusinde år siden. Vi besøgte KKL-JNF`s projekter i Israel fra nord til syd. Vi var imponerede, hvor vi kom frem over alle de engagerede og entusiastiske mennesker, som vi mødte. De fortalte os om deres pionerarbejde for at gøre Israel grønnere og smukkere ved at plante træer, for at rense og skaffe vand i det tørre land og opdyrke ørkensand, så der kunne dyrkes frugt og afgrøder.
Den overlevelseskultur og fighterånd, der er opbygget i i hvert fald 60 år i Negev ørkenen under ekstreme klimatiske forhold i de mange kibbutzer slår vi forkælede danskere ganske omkuld. Der er tale om pionerer, som med stor styrke og opfindsomhed fra det karrigste sand i en ekstrem varme uden vand får opbygget en oase med grøn frodighed, vandforsyning og gode overlevelsesmuligheder for planter, dyr og mennesker.

I Negev ørkenen i Arava regionen bor 3600 mennesker. De dyrker 60 % af den frugt og de grøntsager, der eksporteres fra Israel til udlandet. Vi besøgte flere kibbutzer i Negev: Lotan, hvor vi boede i 2 dage i små hjemmelavede Hobbit lignende huse opført som jordskælvssikrede huse. De bestod af et stålrørsskelet, halmballer og mure af ler udvendigt og indvendigt. Det var en særdeles økologisk bevidst kibbutz, der bl.a. havde været med til at grundlægge Israels genbrugssystemer. De forstod at kombinere miljøbevidsthed og jødisk åndelighed. KKL-JNF har været med siden denne kibbutz´s etablering i 1983, en kibbutz som i særlig grad kan tage disse ord til sig:
”Gud herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den.” (1 Mos 2,15).

Vi besøgte landbrugskibbutzen Yotvata. Det er en af de ældste etableret i 1957. Den skal således have 60 års jubilæum næste år. I kibbutzen lever ca. 120 familier, som har holdt fast i de traditionelle værdier: fælles ansvar, samarbejde og lighed. Det var en veldrevet og velstående kibbutz med mange fælles områder og fælles spisehus. De ernærer sig hovedsageligt ved mælkeproduktion og eget mejeri, der også modtager mælk fra de omliggende kibbutzers mælkeproduktion. De har selv ca. 600 malkekøer og ligeså mange kalve. Der malkes 3 gange om dagen. Det tager 2 ½ time at malke køerne i en robot. Mejeriets mælkeprodukter kendes over hele Israel. Kibbutzen driver også en servicestation med tilhørende stort cafeteria på vejen til Eilat.

Kibbutz Ne`ot Smadar var vores næste besøg. Den er etableret i 1989 af oprindeligt 70 mennesker heraf mange kunstnere fra Jerusalem. De besluttede at leve et andet liv med vægt på relation til miljøet, til hinanden og til sig selv. I dag bor ca. 200 i kibbutzen, og de har deres udkomme her uden at skulle låne penge udefra. De har skabt et fantastisk levemiljø, hvor de for 80 % vedkommende lever af økologisk landbrug, stor produktion af frugt og oliven og en bio-dynamisk vingård. Her producerer de 7000 liter fin vin årligt. KKL-JNF har været involveret i at forberede jorden og senest udvikle et vådområde/en sø, som skal opsamle spildevand og behandle dette, således at det kan udnyttes i de allesteds nærværende drypvandings systemer omkring planter og træer. Herudover ernærer denne kibbutz sig for 20 %`s vedkommende af kunst, som de selv skaber på værksteder omkring et torv og et meget fantasifuldt og farverigt bygningskompleks. Det var vi alle ganske fascinerede af – ikke mindst af et højt vandkølingstårn. Det var et naturligt ”air-konditionerings”-system, som man havde overtaget fra tørre og meget varme områder i Iraq, hvor det var blevet anvendt omkring private huse. Systemet går ud på at pumpe vand fra et springvand op i et tårn, og når det falder ned giver vandet den dejligste krydrede brise og kølighed på torvet. Vi kunne næsten glemme, at der uden for torvet var knap 40 grader i skyggen.

I området er der en stor daddel produktion i alle kibbutzer og høsten var netop i gang. Der blev plukket om natten på grund af den ekstreme dagstemperatur, og herudover blev dadlerne så varme om dagen, at de var lette at beskadige. Vi lærte meget om daddel produktion og smagte de dejligste x-large og saftige daddelfrugter, som vi ikke kender her hjemme. Daddelpalmens rødder kan nå langt ned i vandførende lag. Et arabisk ordsprog siger: ”Daddelpalmen står med fødderne i vand og hovedet i ild”.
Disse ørkenlandmænd havde også lært sig, at den gode gartner ikke kun dyrker planter og træer, men han skal også lave jord, som f.eks. kunne bestå i en blanding af komøg og visne palmeblade.

Allerede Israels første premierminister og store ”founding father” Ben Gurion indså, at opdyrkningen af ørkenen var vejen frem for landet – et land der består af over 60 % ørken. Af selvsamme grund opgav han i 1953 for en periode sin politiske løbebane og bosatte sig i en kibbutz i Sde Boker, hvor han boede sammen med sin kone og arbejdede indtil sin død i 1973. Vi besøgte det beskedne hjem i kibbutzen, hvor Ben Gurion også modtog fremmede statsoverhoveder Vi så hans grav i nærheden oven for en betagende dal. KKL – JNF har indrettet hele området som en smuk park, hvor bl.a. gazeller græsser trygt og fredfyldt.

Det kan vel være at vandstanden falder faretruende i Genesaret sø og i Det Døde hav, men Israel har løst sit vandforsynings problem ved bl.a. at opsamle spildevand. VI så i det nordlige Israel et Recycled Water Reservoir HaGoshrim, der opsamlede alt spildevand i Øvre Galilæa . Her kan det også nævnes at, KKL Danmark har været med i etableringen af det 25 ha store vandreservoir. I ørkenen har Israel løst vandproblemet på samme måde, men her ved at pumpe saltvand op fra jorden fra oprindeligt havvand ca. 1 km nede i kilder og afsalte det , en teknik, som man har lært af de oprindelige ørkenboere nabitæerne. Ligeledes har Israel i de senere år lært sig at afsalte havvand og pumpe det i pipelines ind til kibbutzerne, hvilket er et stort fremskridt. I en af kibbutzerne fortalte de, at man på et år kun havde fået 20 mm regnvand, og som man rammende udtrykte det: Hver dråbe vand bliver udnyttet flere gange.

I det fantastiske spændende og helt specielle naturområde Timna Park har KKL-JNF indrettet kørefaciliteter og oprettet en smuk sø. I dette område har ægypterne for 3500 år siden udvundet kobber, som bevirkede, at mennesket med nye redskaber kunne bevæge sig kulturelt fra stenalderen til jernalderen. Borehullerne fra den tid kan stadig ses. Ved udgravninger fra den ægyptiske periode blev der fundet en kobberslange. Kobberslangen er omtalt to gange i GT bl.a. i 4 Mos 21, 4-9, hvor den skal gøre slangebid ufarlige. Slangen går igen i græsk lægekunst og i vore dages lægesymbol -æskulapstaven omslynget af en slange. I nyere tid har der også været udvundet kobber, men det blev opgivet endeligt i 1984, og området ligger nu som et meget spændende park- og søområde med specielle klippeformationer, og der arrangeres mange forskellige aktiviteter i området.

I Negevs andenstørste by Dimona har KKL-JNF indrettet en 25 hektar stor park. I forlængelse af denne park har KKL-JNF netop indviet en stor sø med et tilhørende rekreativt område og herunder et amfiteater med rigtig mange tilskuerpladser ved hjælp af en stor donation fra KKL Holland.. Vi vandforkælede danskere kunne spørge, hvad sådan en smuk sø skal bruges til. Svaret lød: Bare at se så meget vand i en ørken er en glæde.
V i måtte i sandhed med Esajas synge: ”Jeg, Herren, vil svare dem….. Jeg lader floder strømme i det nøgne land, lader kilder springe i dalene. Jeg gør ørkenen til oase, det tørre land til kildevæld.” (Es 41,18).

En forudsætning for den store udvikling af frugt- og grøntsags produktion i dette klimatisk ekstreme område med høje dagtemperaturer og i perioder med lave nattetemperaturer, og dertil skal føjes den meget tørre og salte jord, er det netværk af KKL-JNF støttede R&D landbrugs stationer i området. Vi besøgte Yair R&D landbrugsstation, der også har et interaktivt besøgscenter tilknyttet. Det var i sandhed et vindue ind til de mange innovative tiltag, der foregår på det landbrugsmæssige område. Landbrugsforsøgsstationen er et videns- og forskningscenter, hvor der udvikles raffinerede vandings- og gødskningsteknikker. Der forskes i, hvordan nye frugter og grøntsager kan tilpasses de særlige og ekstreme forhold, sikring af fødevaresikkerhed og der foregår også virkelig ”out-of-the box” tænkning: nye former og farver på frugt og grøntsager, fremavling af særlige planter, der kan udnyttes i medicinalindustrien: Hvem har hørt om insulinplanten? Nye røde prydplanter til julebordet i Europa, udvikling og dyrkning af prydakvariefisk fra Afrika også til eksport til Europa og forsøg med algeproduktion, der kan indgå i fødevareindustrien. Denne opsamlede viden kan kibbutzerne få gavn af, overtage og udnytte i deres egen produktudvikling.

Som guiden på ovennævnte besøgs- og forskningscenter sagde så er det største eksperiment, der foretages i området dog, at 3600 ”crazy jews” (hans udtryk) i de sidste 60 år har bosat sig i ørkenen. Her har de ved fælles hjælp og indsats lært sig fysisk at overleve og hvad så derefter?

”Jeg, Israels Gud svigter dem ikke……..”……… ”Jeg planter cedertræer i ørkenen, akacier, myrter og oliventræer, jeg sætter enebær i det øde land tillige med ask og cypres, for at de kan se og erkende, lægge sig på sinde og forstå, at Herrens hånd har gjort det, Israels Hellige har skabt det.” (Es 41,17 d, 19-20).

Disse grønne kibbutzer i ørkenen var et mageløst syn og et af skaberværkets undere.
Inden vi kom til ørkenen og så disse ørkensyn, så fik vi dog stemt sindene for, hvad denne israelske og danske virkelighed også handler om. Vi besøgte direkte fra lufthavnen Ilanot, KKL-JNF National Tree Arboretum -80 ha forsøgsskov. KKL Danmark og Norden har oprettet en stemningsfyldt cirkelrund mindelund af høje træer, som er dedikeret til mindet om det gode og unge menneske Dan Uzan, som mistede sit liv i en dansk politisk virkelighed, mens han blot gjorde sit arbejde og passede på andre. Vi stod alvorlige, stille her nogle minutter, og jeg tror vi hver især havde vores forskellige tanker om, hvor skrøbelig fred og forsonlighed er. Her var der skabt en værdig mindelund for Dan.
I Ilanot parken er der ved at blive iværksat et nationalt botanisk uddannelsescenter, som inddrager de nyeste computerbaserede interaktive og eksperimenterende undervisningsmetoder vedrørende skovdyrkning og økologi i Israel. Projektet er for børn og voksne, men der er forventninger til, at den moderne teknik vil kunne tiltrække unge og ad den vej skabe miljøerfaringer og bevidsthed om nødvendigheden af Israels skovrejsningshistorie f.eks. virtuelle cykelture i KKL`s skove. Vi hørte om planerne og så bygningerne, der skal rumme projektet. Projektet er gjort muligt af KKL Danmark ved en større donation. Det kan vi være stolte af, og det rummer fremtid og nytænkning i sig. Det må vi have store forventninger til, og vi glæder os til, det står færdigt.

Vores første to overnatninger var i en af Israels hellige byer – den kabbalistisk-mystiske by Tzfat, der ligger smukt og majestætisk på toppen af et bjerg og med en fantastisk udsigt ned over dalen. Her boede vi på et idyllisk hotel, som i ældre tid har fungeret som et ”khan” et overnatningsted for dyr og mennesker på vandring på karavanevejene fra Arabien og Ægypten og mod nord til Damaskus. Denne hellige by har også tiltrukket mange kunstnere, som præger midtbyens og den gamle bys forretninger. Vi besøgte de gamle og farverige synagoger, som sefardiske jøder, der udvandrede fra Spanien efter inkvisitionen i slutningen af middelalderen, har sat deres store præg på. Vi gik i KKL-JNF`s smukke parkområder rundt om byen.

Tæt på Tzfat ligger KKL-JNF Birya skoven. Det er den største skov i området, der rummer bygninger og en historie, der går tilbage til den britiske mandatperiode. Her så vi en gammel synagoge midt i det tørre land i skoven og kom frem til smukke udsigter tæt på den libanesiske grænse, hvor der har været udkæmpet kampe i dette århundrede.
Vi besøgte Hula Valley, som er et af trækfuglenes væsentligste rastepladser på deres to gange årlige flyvning fra Nordskandinavien til Afrika og tilbage igen. KKL-JNF`s involvering minder om vores hjemlige Hedeselselskabs fejltænkning: først dræner vi et område for at lave landbrugsland. Dette indgreb i naturen havde virkelig store økologiske konsekvenser. Fra 1980`erne er igangsat et rehabiliteringsprojekt, som genopretter det oprindelige øko-system. Landområder er blevet genoversvømmet og millioner af trækfugle er vendt tilbage. Det er og vil blive en internationalt anerkendt turist attraktion og fugle observations park.

Vi kørte ad den lange rute 90, der går fra nord til syd til Eilat langs søerne og øst om Geneserat sø i Jordandalen. I Øvre Galilæa med udsigt over Geneserat sø besøgte vi et økumenisk kloster Domus Galilaeae , som er en retræte og et studiested for områdets sprog og religioner, oprettet af den katolske kirke under pave Johannes Paul II. Her forsøger man at favne alle religioner i området. Hvilken arkitektur, som jeg ikke har set mage til nogen steder. Slå det lige op på Google.! F.eks. er der i læsesalen indrettet en synagoge i form af en halv jordklode med en blå stjernehimmel over. Enhver detalje har en symbolsk betydning i byggeriet. KKL-JNF har netop indgået en aftale om at etablere en oliventræspark rundt om klostret og ned til vandet.

Vi besøgte ruinerne af den romerske og byzantinske by Bet She`an, der bliver udryddet og lagt i ruiner af et jordskælv i 600-tallet. Her er der også udgravninger fra den bibelske by Bet She`an ,nævnt flere steder i Bibelen og beboet uafbrudt siden kalkolitisk tid 4500 fvt.. Der er tillige fund fra ægyptiske faraoners belejring af byen for 3500 år siden, hvor byen var et vigtigt militært støttepunkt for Ramses den II og den III. KKL-JNF har her etableret en eucalyptus park rundt om nutidens by Beit Sh`an.

Rejsebeskrivelsen må slutte, men der kunne nævnes mange flere steder, som vi besøgte: Hvem ved, at der inde midt i Jerusalem findes en gazelle park? Hvorfor ikke – en gazelle dette spinkle, elegante dyr, der i bibelsk sammenhæng er nævnt så mange gange som et symbol for skønhed, ynde og fryd.

Og en fugle observationsstation for ringmærkning af trækfugle lige neden for Knesset? Og en tysk templars by Sarona med de mest idylliske små huse i Tel Aviv omgivet af futuristiske skyskrabere? Tyskerne er der ikke mere, men deres huse er bevaret delvist som et forretningskvarter og delvist som et museum. Oplev Ariel Sharon Park, en smuk park med en sø i udkanten af Tel Aviv indrettet af KKL-JNF oven på et affaldsbjerg. Måske næste gang turen går til Israel.

Afslutningsvist er det væsentligt at understrege, hvilket turde fremgå, så var dette ikke en turistrejse endsige -ferie, men en arbejdstur, der har som formål at oplyse om KKL-JNF`s projekter og gøre os til bedre ambassadører for det land, som vi er fælles om at holde af.
Tilbage er kun at sige tak til deltagerne for godt og muntert følgeskab og selskab: Mina, Benny, Ove, Ingrid, Jens, Alice, Ole, Grethe, Per, og Dennis. Tak til vores danske rejsearrangør Eva Blum Bøggild, som er ophavskvinde til disse fantastiske ture i KKL Danmark regi for 5 år siden. En ide. som KKL Israel har taget op og bygget videre på med andre landes KKL afdelinger. Tak til vores 2 israelske rejsearrangører Liri og Moria, som har gjort et kæmpe arbejde for at dette kunne lykkes. Tak til vores lokale guide på hele turen Tammy. Hun er indfødt og en person, der på nært hold kender Israel og er meget vidende om israelske forhold og dilemmaer.

Tilbage er så kun at sige: Vi ses: næste år i Jerusalem.