Tu BiShvat-ceremoni med Israels præsident, Reuven Rivlin

Man kan sta­dig se spor efter bran­de­ne omkring Hai­fa i udkan­ten af byen. Ikke desto min­dre er der så småt ved at vise sig en smu­le grønt i de ska­de­de områ­der. Aktu­elt tak­ket være beplan­tings-ind­sat­sen i for­bin­del­se med fejrin­gen af To BiS­hvat. Hund­re­der af loka­le børn delt­og sam­men med Isra­els præ­si­dent, for­man­den for KKL-JNF på ver­dens­plan, Dani­el Atar og Hai­fas borg­me­ster Yona Yahav i plant­ning af træ­er i Ramat Sapir-kvarteret.

Læs mere