Offentlig skulpturindvielse

Kul­tur­mi­ni­ster Met­te Bock ind­vi­er den 2,75 m høje gra­nitskul­p­tur ”Var­me Hæn­der”, der skal syn­lig­gø­re og fast­hol­de erin­drin­gen om modi­ge Køge­bor­ge­res ind­sats ved red­nin­gen af de dan­ske jøder okto­ber 1943.

[Læs mere]