Golani Planteskole vender ’tilbage til rødderne’

”I dag ved vi næsten alt om hvert træ, vi pro­du­ce­rer. Vi ved, hvor­når og hvor den blev hen­tet, hvor­når og hvor­dan den blev spi­ret, og dens kom­plet­te kunstvan­dings­hi­sto­rie. Det hele fin­des på com­pu­te­ren, og intet over­la­des til til­fæl­dig­he­der­ne. ” — Hiruy Ama­re, direk­tør, KKL-JNF Gola­ni Planteskole.

Hiruy Ama­re, direk­tør for KKL-JNF Gola­ni Plan­tesko­le — Pho­to: Den­nis Zinn, KKL-JNF Pho­to Archive

[Læs mere]