KKL-JNFs indsatsområder — Uddannelse

En ræk­ke små video­film præ­sen­te­rer KKL-JNFs ind­sats­om­rå­der i Isra­el. Vi har fået lagt dansk tekst på dem:

Uddan­nel­se