KKL-JNFs indsatsområder — Forskning og udvikling

En ræk­ke små video­film præ­sen­te­rer KKL-JNFs ind­sats­om­rå­der i Isra­el. Vi har fået lagt dansk tekst på dem: