Rejsedagbog fra Israel 6. marts 2014

Dagen startede med et besøg ved Kibbutz Maashabe Sades fiskedamme, hvor vi så, hvad der var kommet ud af det KKL/Danmark-støttede projekt. Vandet hentes op fra en stor aquifer, der er beliggende I 500 meters dybde. Selv om vandet er saltholdigt, kan det godt bruges til at holde fisk i. Fisken er en australsk havaborre.

Vi havde en meget spændende guidet tur i Yeruham Park, vest for Yeruham by. Området rundt om parken blev etableret allerede i 1951, i den nordlige dele af Negevørkenen. Indtil for nylig har byen lidt af store sociale problemer og stor arbejdsløshed. Nu er Yeruham blevet et satsningsområde, og mange ressourcer er linvesteret i at afhjælpe disse problemer.

I Yeruham Park ligger der et flodløb som i mange år var hårdt belastetaf forurening, men i 90erne blev den renset op. KKL har plantet træer rundt om parken, så den med tiden vil blive et populært udflugtsmål.

Det andet KKL projekt er Ma’Of Uddannelsescenter med programmer som skal lære unge om de miljømæssige udfordringer Israel står overfor, og hvad man gør for at takle sådanne udfordringer. KKL vil bygge flere klasseværelser og de faciliteter man behøver for at drive dette center. Yeruham er karakteriseret ved at have en meget varieret etnisk sammensætning, hvilket gør uddannelsesbehovet så meget desto vigtigere.
Efter Yeruham kørte vi ned gennem Negev via Mitze Ramon til kibbutz Neot Semadar, hvor vi så kibbutzens aktivitetsprogram for unge mennesker. De er i gang med at bygge nye boliger til gæsterne. Bygningerne opføres af halm og ler og det er meningen at alt skal være ”sustainable”, dvs. baseret på princippet om bæredygtighed.

Efter al den information var det endelig tid for lunch og refleksion over dagens første halvdel. Frokosten blev indtaget i kibbutz Lotan, som også er baseret på princippet om bæredygtighed. KKL støtter et søprojekt, , der skal tiltrække en masse fugle såvel som turister. Kibbutzen satser på økoturisme.. I kibbutzen ligger der et center for kreativ økologi; ”Center for Creative Ecology” hvis mål det er at uddanne i såkaldt ”grøn tænkning” blandt sine studenter. Mens vi var der, blev en stor gruppe tibetanske studerende undervist. Mike Nissim gav en inspirerende rundvisning i kibbutzen.

Dagens sidste programpunkt var et besøg på Arava Institute for Environmental Studies. Her blev vi modtager af direktøren Eliza Mayo og Samuel Willner fra Finland. Vi blev introduceret for instituttets forskningsprojekter. Tre studerende fortalte om deres ophold på instituttet og de erfaringer, som de har gjort med at være sammen med en masse andre unge fra hele verden. De tre studerende var fra Israel, Jordan og USA. I det hele taget satser instituttet på at uddanne unge på tværs af nationale grænser, idet dyr og planter ikke kender til grænser. Blandt instituttets studerende kommer en del fra det palæstinensiske selvstyre og fra Jordan.

Sidst på eftermiddagen nåede vi frem til Eilat.