Rejsedagbog fra Israel 5. marts 2014

I dag tog vi af sted til Yatir skoven, der med over 4 millioner plantede træer er den største menneskeskabte skov i Mellemøsten. Skoven har et stort potentiale i forhold til turisme, også fordi der rundt om i skoven befinder sig adskillige arkæologiske seværdigheder.  KKL støtter med bl.a. restaureringsarbejde, og med anlæggelse af infrastruktur og rekreative områder.

Fra Yatir kørte vi syd om Beer Sheva til Ambassadors Forest, hvor vi mødte Itzhah Moshe (xxxx) og et hold af hans kolleger. KKL deltager i et LTER – Long Term Ecological Research – projekt i Yatir, som Danmark støtter i en 3-årig periode.

I Ambassadors Forest undersøger og videreudvikler forskerne  nabatiernes tusind år gamle systemer til vandindsamling. Det drejer sig bl.a. om etablering af terrasser og limaner, der er små volde af jord, som inddæmmer et område, der beplantes med forskellige typer af træer.  Voldene hjælper med til at det spasomme regnvand bliver i området omkring beplantningen. På steder, hvor disse limaner har været etableret i længere tid, ser man i dag hvordan beduinerne kan finde god græsning til deres gedeflokke i disse små oaser.

Vi fik også demonstreret, hvordan man bruger små droner til overvågning af beplantningen i researchområderne.

Næste stop var R&D-Habsor –  Research and Development Center- et spændende projekt, der er til gavn for de lokale landmænd, for landbruget i hele Israel og for internationalt kendskab til dyrkning af grøntsager i områder med sparsomme vandressourcer. I R&D-centret undersøges bl.a. en række forskellige typer af zucchini, peberfrugter, tomater og jordbær, samt blomster, der eksporteres til bl.a. Rusland og Europa. De benyttede i videst muligt omfang biologisk bekæmpelse af skadedyr og udsatte bier til bestøvning af tomater og zucchinier. Specielt dyrkningen af jordbær var utraditionel, idet planterne var plantede i plastikrender ophængte under loftet, således at man kunne plukke bærrene nedefra.

Dagen afsluttedes i kibbutz Mashabe Sade, hvor vi mødtes med Professor Yael Lubin fra Ben Gurion’s University. Hun er ekspert i ørken-økologi og derfor en vigtig kilde til information om, hvilke konsekvenser opdyrkning og træplantning har for biodiversiteten i Negev-ørkenen.