Rejsedagbog fra Israel 4. marts 2014

Første stop på dagens program var Hula Valley ved Golan højderne. Her mødtes vi med Aviram Zuk, leder for KKLs øvre Galilea region. Vi fik en guidet tur i dalen, h vor vi så det smukke landskab som en gang lå under vand, men som nu er grønt og frodigt.

Aviram Zuk fortalte om Sløruglernes forekomst i området, og hvorledes deres tilstedeværelse har hjulpet landmændene i området med deres jordbrug. Sløruglen er et rovdyr som æder markmus, der kan ødelægge mange afgrøder, hvis de får mulighed for det. Det er estimeret at en familie af slørugler på årlig basis konsumerer omtrent 3,500 markmus. Slørugleprojektet har gjort at de lokale landmænd kan drive økologisk jordbrug uden brug af sprøjtemidler. KKL vil opstille ca 50 redekasser mere i området for at hjælpe sløruglernes muligheder for blive i området.

Efter en omvisning i området og en præsentation af KKLs slørugle projekt mødtes vi med forester Kalil Adar og desuden med professor Zvi Mendel og Dr. Eric Palevski. De præsenterede for os de projekter og aktiviteter samt udfordringer der er i den nordlige KKL region. Et stort problem er ambrosie-billen, som er en barkbille, der borer gange ind i træer, hvor de dels lægger æg og dels inficerer træet med en svampesygdom, der efter kort tid dræber træet. Det er især egetræer og avocadotræer, som er truet. Eric Palevski og Zvi Mendel arbejder på en metode til biologisk bekæmpelse af billerne ved hjælp af mider. Miderne inficeres med en svamp, som slår billerne ihjel, når miderne kommer i kontakt med billerne.

Kalil Adar fortalte om branden på Carmel i 2010 og genrejsningen af skovene. KKL-Danmark har sammen med de øvrige nordiske lande bidraget med et brandtårn i området.

Vi blev derefter vist fæstningen Nabi Yousha, som i dag er blevet et mindesmærke og museum for 28 soldater som mistede livet under krigen for selvstændighed i 1948. Fæstningen havde en vigtig strategisk rolle for kontrol over området da den fungerede som et udkigstårn over øvre Galilea. De britiske styrker overgav tårnet til arabæerne, men det blev erobret af israelerne i 1948. KKL vil bevare og restaurere tårnet, og forberede derfor flere besøgende.