Agenda 2030 – FNs verdensmål

Agenda 2030, der består af FNs 17 mål og 169 delmål, blev skabt i den mest omfattende høringsproces, der nogensinde er gennemført af FN og ratificeret enstemmigt af 193 medlemslande, inklusive Israel.

De brede og indbyrdes afhængige verdensmål er integreret i KKL-JNF’s arbejde. Allerede før FN besluttede sin platform for bæredygtig udvikling, stod KKL-JNF i spidsen for naturressourceforvaltningsprojekter, der omfattede bevarelse af skove og åbne områder.

De fleste af de 17 verdensmål afspejles i KKL-JNFs projekter og programmer, mens de resterende mål afspejles i andre relevante organisationer, i hvis virke hvor målene indgår mere naturligt.

Klik på et ikon for at læse mere – på engelsk – om KKL-JNF’s aktiviteter i det relevante emne.

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energi
Anstændige jobs og økonomisk vækst
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Klima-indsats
Livet på land
Partnerskaber for handling