Wildlife Acclimation Center spreder sine vinger

For et år siden åbne­de KKL-JNF en vete­ri­nærkli­nik og akkli­ma­ti­se­rings­cen­ter for sår­et dyre­liv i hjer­tet af Hula-dalen, der lig­ger på en af de stør­ste fly­ve­ve­je for fug­le mel­lem Eura­si­en og Afri­ka. Nu plan­læg­ger Hula Lake Wild­li­fe Accli­ma­tion Cen­ter at udvide.

Akkli­ma­ti­se­rings­bu­re­ne er desig­net, så de efter­lig­ner fug­le­nes natur­li­ge mil­jø. (Foto: Yoni Shef­fer, KKL-JNF Pho­to Archive)

[Læs mere]