Grønne siddeområder ved hospitaler

KKL-JNF byg­ger sid­de­om­rå­der ved hospi­ta­ler med COVID-19-afdelinger.

Omkring 24 hospi­ta­ler vil få gavn af den­ne ind­sats. Sid­de­om­rå­der­ne vil gøre det muligt for sund­heds­per­so­na­le og patien­ter at tage en pau­se fra de dag­li­ge cor­o­navirus-udfor­drin­ger – under over­hol­del­se af sik­ker­heds-ret­nings­linjer­ne omkring COVID-19.

[Læs mere]