En gevinst for kultur og kunst i en Corona-tid

KKL-JNF byg­ger et unikt COVID19-til­pas­set amfi­te­a­ter som bidrag til at løf­te Isra­el hårdt­prø­ve­de kul­tur- og kunst-scene.

Ben She­men Forest Amp­hit­he­a­ter (Pho­to: Yos­si Zamir, KKL-JNF Pho­to Archive)

I Ben She­men-sko­ven er KKL-JNF i gang med at byg­ge et amfi­te­a­ter, som lever op til for­holds­reg­ler­ne omkring Cor­o­na-virus mht. at hol­de soci­al afstand. Det vil stå klart i tiden op til KKL-JNFs 120 års fød­sels­dags­fest. Amfi­te­a­tret vil bli­ve anvendt til uden­dørs kon­cer­ter med popu­læ­re isra­el­ske kunstnere.

[Læs mere]