Ny verdensformand for KKL-JNF

Ved udgan­gen af valg­pe­ri­o­den for den nuvæ­ren­de KKL-JNF-direk­tion, har del­ta­ger­ne i KKL-JNFs gene­ral­for­sam­ling valgt med­lem­mer­ne af direk­tio­nen for de næste 5 år. Her­til kom­mer, at den nye direk­tion har valgt en ny for­mand på ver­dens­plan for orga­ni­sa­tio­nen – Avra­ham (Duv­dev) Duvedevani.

Avra­ham (Duv­dev) Duv­de­va­ni (Pho­to: Amos Luzon, KKL-JNF Pho­to Archive)

[Læs mere]