Beit Shemesh — Et hjem du ikke vil forlade

Foto­graf: Avi­tal Cooper-Cohen

I Beit She­mesh bor ultra­or­to­dok­se, natio­nal­re­li­gi­øse og seku­læ­re men­ne­sker side om side. Man­ge af dens anden gene­ra­tions bebo­e­re væl­ger at bli­ve tak­ket være følel­sen af var­me og fami­lie i byen. En lege­plads, som KKL-JNF opret­ter i Oli­ven-dalen, vil under­støt­te den­ne situ­a­tion ved at tje­ne alle lige meget.

[Læs mere]