Earth Day – Fokus på klimaforandringer

KKL-JNF har stærkt fokus på indsatsen over for klimaforandringer. En indsats, der tager udgangspunkt i udfordringerne i Israel, men som også kan udbrede erfaringerne herfra til resten af verden.

En indsats, der tager afsæt i

  • Anvendelse af sol- og vindenergi fremfor fossile brændstoffer
  • Sikring af naturlige vandressourcer og udvikling af nye vandressourcer

KKL-JNFs indsats er betydelig del af årsagen til, at Israel oplever en nettotilgang af træer og skovområder.

Samtidig har KKL-JNF etableret 230 vandreservoirer, som leverer 40% af vandforbruget i Israels landbrug.