Forvandling af ørken til grønt og blomstrende område

I en læn­ge­re årræk­ke ind­til det sene­ste årti er Ara­va ble­vet betrag­tet som et gud­s­for­ladt out­ba­ck. En per­son, en leder med en vision, der gik sam­men med KKL-JNF, brag­te sne­se­vis af nye fami­li­er til Mos­hav Hatze­va og andre Cen­tral Ara­va-sam­fund. I dag vil både vete­ra­nen og de nyan­kom­ne nyde en ny sam­fund­s­park med ind­by­den­de faciliteter.

Cre­dit to the pho­to­grap­her: Pho­to above: Yos­si Alo­ni, Maa­riv; Below, From the Adam V’A­da­ma – HaS­ho­mer HeHa­dash” website

Én per­son med beslut­som­hed kan flyt­te bjer­ge. Dr. Eyal Blum opgav en kar­ri­e­re inden for viden­skab efter at have beslut­tet at fore­ta­ge sto­re ændrin­ger i regio­nen og til­træk­ke hund­re­der af nye bebo­e­re til Ara­va-sam­fund. I løbet af sine syv år som leder af Cen­tral Ara­va Regio­nal Coun­cil (2013–2020) lyk­ke­des det Blum at opfyl­de sin vision om at ska­be vækst i det ene lokal­sam­fund efter det andet.

[Læs mere]