KKL-JNFs brandmænd i frontlinjen

Under Ope­ra­tion Guar­di­an of the Walls arbej­de­de ca. 300 KKL-JNF-brand­mænd døg­net rundt for at bekæm­pe bran­de for­år­sa­get af raket­ter og brand­bom­ber, der blev affy­ret fra Gaza­stri­ben. I krigs­tid — og også når man bekæm­per sæson­be­stem­te sko­v­bran­de — er det deres job at beskyt­te og gen­dan­ne Isra­els grøn­ne områ­der til gavn for men­ne­sker og miljøet.

[Læs mere]