Grøn lunge i Tzfat

KKL-JNF plan­ter byskov op til Tzfats sene­st til­kom­ne byom­rå­de. Det­te sam­spil mel­lem mil­jø­be­va­rel­se og vækst i antal bor­ge­re er lige præ­cis, hvad bære­dyg­tig udvik­ling betyder.

Pho­to: Rami Cha­cha­ma, KKL-JNF Pho­to Archive

[Læs mere]