Vejkrydset ved Plugot, tårnet og det historiske vidnesbyrd

Ikke langt fra Plu­got Jun­ction, i KKL-JNFs nord­li­ge Negev kon­tor­kom­pleks, står der et gam­melt man­dat æra vandtårn. Åre­ne har mær­ket den arme­re­de beton, og rust har spredt sig gen­nem jer­nå­rer­ne. I de sene­re år blev der etab­le­ret et dedi­ka­tions­cen­ter af fun­dra­i­sing-divi­sio­nen i KKL-JNF for dono­rer vandtår­net. Som for­be­re­del­se af en histo­risk udstil­ling om områ­dets lokal­hi­sto­rie i tiden for­ud for sta­tens grundlæggelse.

Læs mere om projektet