Arv og testamenter

Vidste du, at det er muligt at testamentere til KKL? 

Oprettelse af et testamente er en måde at sikre sig, at ens formue og ejendele fordeles, som man selv ønsker. Hvis man ikke opretter testamente, sker fordelingen af formue mv. efter arvelovens regler. Efter arveloven arver den nærmeste familie. Uanset om man har familie eller ej, kan der være grund til at oprette testamente. Nogle ønsker f.eks. at betænke venner, bekendte eller en velgørende forening, der står for værdier man ønsker at styrke, og som reflekterer ens egne værdier.