Testamenter

Gaver med skattefradrag op til 14.500 kr.
Alle gaver og donationer til KKL på beløb over 500 kr. er fradragsberettiget. Det maksimale fradrag for 2011 er 14.500 kr. KKL skal indbrette navn og personnummer til SKAT. Gaverne vil automatisk fremgå af årsopgørelsen, fratrukket bundfradraget på 500 kr., Det giver mulighed for at sammenligne det anførte beløb med kvitteringer for de gaver man har givet.

Flere oplysninger på www.skat.dk

Arv anvendes ubeskåret
KKLs arbejde er afhængig af de bidrag, vi får fra vores medlemmer i form af kontingenter, indsamlinger, samt gaver i form af donationer og arv. Som statsanerkendt velgørende forening, skal KKL ikke betale gave- eller boafgift og arvebeløb går derfor ubeskåret til KKLs projekter i Israel.

Kontakt os her for at høre mere om mulighederne for at testamentere til KKL.